Ustawa z dnia 14.02.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.08.31
do 2020.08.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 1492
Istniejące wersje czasowe art. 13
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 1492
2020.09.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r., z wyjątkiem:

    1) art. 5 pkt 1 w zakresie art. 97 ust. 3 pkt 17 i ust. 3h, oraz pkt 3 w zakresie art. 117 ust. 1 pkt 4c,

    2) art. 8

- które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.