Ustawa z dnia 14.02.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.08.31
do 2020.08.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 1492
Istniejące wersje czasowe art. 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 1492
2020.09.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 12. 1. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przygotuje projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia uwzględniający zmiany wynikające z art. 116 ust. 1 pkt 7g i 7h ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Wysokość środków, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 4b ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą w 2020 r. wynosi 87,75 mln zł.

3. Środki, o których mowa w ust. 2, są przekazywane nie później niż do dnia 31 lipca 2020 r.