Ustawa z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.06.23
do 2021.01.25
tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 1086
Istniejące wersje czasowe art. 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 1086
2021.01.26
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 5. Umowy kredytu z dopłatą mogą być zawierane do dnia 31 grudnia 2020 r.