Ustawa z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.05.15
do 2020.06.23
tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 875
Istniejące wersje czasowe art. 66
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 875
2020.06.24
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 66. 1. Przepis art. 42 § 5 ustawy zmienianej w art. 31 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do składu Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym wybranego na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wyborów delegatów, o których mowa w art. 46 § 1 ustawy zmienianej w art. 31, nie przeprowadza się, a kadencja dotychczasowych delegatów ulega przedłużeniu do dnia wyboru delegatów na nową kadencję. Wybory delegatów na nową kadencję przeprowadza się w terminie 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.