Ustawa z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.06.02
 
zmieniony przez
art. 28 
Istniejące wersje czasowe art. 102
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 695
2020.06.02
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 102. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w zakresie:

  1) (uchylony)

  2) (uchylony)

  3) przekazywania wyborcom informacji, o których mowa w art. 37d § 1;

  4) głosowania korespondencyjnego, o którym mowa w art. 53a;

  5) (uchylony)

  6) (uchylony)