Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.03.31
do 2020.04.06
tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 566
Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 566
2020.04.07
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. 1. W okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1, nie później niż na 36 godzin przed zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujących produktów:

  1) gogli ochronnych,

  2) kombinezonów typu TYVEK,

  3) masek typu FFP2/FFP3,

  4) maseczek chirurgicznych,

  5) ochraniaczy na buty (obuwie),

  6) rękawiczek lateksowych,

  7) rękawiczek nitrylowych,

  8) środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń

- przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424) ma obowiązek powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania tego przedsiębiorcy. Wojewoda może złożyć wniosek do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wywozu lub zbycia tych produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Informacja o zamiarze wywozu lub zbycia, o którym mowa w ust. 1, zawiera wykaz oraz ilość produktów. Informację tę oraz informację o złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie, wojewoda niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.