Ustawa z dnia 13.02.2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.05.16
do 2021.02.28
zmieniony przez
art. 45 
Istniejące wersje czasowe art. 24
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2020 r. poz. 288
2020.05.16
zmieniony przez
2021.03.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 24. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r., z wyjątkiem:

  1) art. 5 pkt 3-5 oraz art. 18, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2021 r.;

  2) (uchylony)

  3) art. 7 pkt 1, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*);

  4) art. 12 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem 29 lutego 2020 r.;

  5) art. 12 pkt 3 i 4 oraz art. 15 i art. 16, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2020 r.;

  6) art. 17, który wchodzi w życie z dniem 24 marca 2020 r.;

  7) art. 19, który wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2020 r.;

  8) art. 20, który wchodzi w życie z dniem 3 września 2020 r.;

  9) art. 21, który wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2020 r.

________________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 21.02.2020 r.