Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2017.02.16
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 277
Istniejące wersje czasowe § 2a
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.12.24
2015.11.27
uchylony przez
2017.02.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 277
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2a. (uchylony)