Ustawa z dnia 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.04.18
 
zmieniony przez
art. 68 
Istniejące wersje czasowe art. 15
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 2294
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., w zakresie dotyczącym rejestrów publicznych innych niż rejestr danych kontaktowych osób fizycznych;

  2) art. 5 i art. 9, które wchodzą w życie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695);

  3) art. 6 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2020 r.;

  4) art. 7:

   a) pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2020 r.,

   b) pkt 1-3 i 5-7, które wchodzą w życie z dniem 28 maja 2020 r.;

  5) art. 11, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

_____________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 21.11.2019 r.