Ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.07.01
 
zmieniony przez
art. 3 
Istniejące wersje czasowe art. 23
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1798
2020.03.01
zmieniony przez
2020.05.16
zmieniony przez
2020.06.24
zmieniony przez
2021.03.01
zmieniony przez
2021.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 23. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r., z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 1 i 25, art. 6, art. 16-19, art. 21 oraz art. 22, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;

  1a) art. 1 pkt 2-4 i 47 oraz art. 21a, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

  2) (uchylony)

  3) art. 3 pkt 2 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2020 r.;

  4) (uchylony)

  5) art. 20a, który wchodzi w życie z dniem 30 września 2020 r.