Ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.09.20
do 2020.05.15
tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1798
Istniejące wersje czasowe art. 19
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 1798
2020.05.16
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 19. Do dnia 1 stycznia 2021 r. do wykonywania i przenoszenia praw z akcji na okaziciela, których dokumenty zostały złożone w spółce, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące akcji imiennych.