Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.08.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 1578

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, 1123, 1495, 1501, 1520 i 1556) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór:

    1) zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

    2) załącznika do zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-RU/A), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

    3) potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-PR/U), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

__________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22.08.2019 r.

Załącznik nr 1

AKC-RU/AKC-ZU Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

AKC-RU/AKC-ZU Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

AKC-RU/AKC-ZU Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

AKC-RU/AKC-ZU Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

AKC-RU/AKC-ZU Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Załącznik nr 2

AKC-RU/A Załącznik do zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego

AKC-RU/A Załącznik do zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego

AKC-RU/A Załącznik do zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego

Załącznik nr 3

AKC-PR/U Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego

AKC-PR/U Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego

AKC-PR/U Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego