Ustawa z dnia 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.02.20
 
dodany przez
art. 12 
Istniejące wersje czasowe art. 5a
2021.02.20
dodany przez

Art. 5a. W ustawie z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 425 oraz z 2019 r. poz. 730) wprowadza się następujące zmiany:

    1) w art. 82 w ust. 3 wyrazy "art. 64c § 3" zastępuje się wyrazami "art. 64cd";

    2) w art. 85 uchyla się ust. 3;

    3) w art. 102 uchyla się ust. 3.