Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.03.2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 600

Na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Szkodliwa konkurencja podatkowa jest stosowana w systemach podatkowych w następujących krajach oraz terytoriach:

  1) Księstwo Andory;

  2) Anguilla - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

  3) Antigua i Barbuda;

  4) Sint-Maarten, Curaçao - kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów;

  5) Królestwo Bahrajnu;

  6) Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

  7) Wyspy Cooka - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;

  8) Wspólnota Dominiki;

  9) Grenada;

  10) Sark - Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej;

  11) Hongkong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;

  12) Republika Liberii;

  13) Makau - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;

  14) Republika Malediwów;

  15) Republika Wysp Marshalla;

  16) Republika Mauritiusu;

  17) Księstwo Monako;

  18) Republika Nauru;

  19) Niue - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;

  20) Republika Panamy;

  21) Niezależne Państwo Samoa;

  22) Republika Seszeli;

  23) Saint Lucia;

  24) Królestwo Tonga;

  25) Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych;

  26) Republika Vanuatu.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

__________________
*) Uwaga od redakcji: Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17.05.2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 997), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 i 2500).
Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29.03.2019 r.