Ustawa z dnia 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.10.09
 
zmieniony przez
art. 12 
Istniejące wersje czasowe art. 35
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 55
2020.10.09
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 35. 1. W latach 2021-2030 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy wynosi 72,12 mln zł, z tym że w poszczególnych latach limit wynosi w:

  1) 2021 r. - 3,66 mln zł;

  2) 2022 r. - 6,62 mln zł;

  3) 2023 r. - 6,88 mln zł;

  4) 2024 r. - 7,1 mln zł;

  5) 2025 r. - 7,32 mln zł;

  6) 2026 r. - 7,56 mln zł;

  7) 2027 r. - 7,82 mln zł;

  8) 2028 r. - 8,09 mln zł;

  9) 2029 r. - 8,38 mln zł;

  10) 2030 r. - 8,69 mln zł.

2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków zastosowany zostanie mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu wydatków osobowych do poziomu zgodnego z limitem wydatków przyjętym dla danego roku budżetowego oraz kolejnych lat.

3. Minister Sprawiedliwości monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz odpowiada za wdrożenie mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2.