Ustawa z dnia 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.01.11
do 2020.10.08
tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 55
Istniejące wersje czasowe art. 36
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 55
2020.10.09
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 36. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r., z wyjątkiem:

    1) art. 16 pkt 2 lit. a, c i d w zakresie dodawanego ust. 7a oraz art. 25 pkt 7 i 10 oraz art. 33, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;*)

    2) art. 16 pkt 1, art. 19 pkt 1, pkt 10 lit. b i pkt 15, art. 24 pkt 38 lit. a i pkt 40 lit. c oraz art. 29, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;*)

    3) art. 25 pkt 2, 4, 6, 8, 9 i 11-13, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2019 r.;

    4) art. 16 pkt 2 lit. b i d w zakresie dodawanego ust. 7b, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

_____________________
1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 19).
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 11.01.2019 r.