Ustawa z dnia 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.01.11
do 2020.10.08
tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 55
Istniejące wersje czasowe art. 35
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2019 r. poz. 55
2020.10.09
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 35. 1. W latach 2020-2029 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy wynosi 60,095 mln zł, z tym że w poszczególnych latach limit wynosi w:

  1) 2020 r. - 0,73 mln zł;

  2) 2021 r. - 5,925 mln zł;

  3) 2022 r. - 6,225 mln zł;

  4) 2023 r. - 6,345 mln zł;

  5) 2024 r. - 6,475 mln zł;

  6) 2025 r. - 6,595 mln zł;

  7) 2026 r. - 6,725 mln zł;

  8) 2027 r. - 6,875 mln zł;

  9) 2028 r. - 7,025 mln zł;

  10) 2029 r. - 7,175 mln zł.

2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków zastosowany zostanie mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu wydatków osobowych do poziomu zgodnego z limitem wydatków przyjętym dla danego roku budżetowego oraz kolejnych lat.

3. Minister Sprawiedliwości monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz odpowiada za wdrożenie mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2.