Ustawa z dnia 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.11.30
do 2019.08.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2245
Istniejące wersje czasowe art. 142
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2245
2019.09.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 142. Dodatek, o którym mowa w art. 133 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 44, przysługuje nauczycielowi dyplomowanemu legitymującemu się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy dokonaną na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., w okresie ostatnich trzech lat pracy, albo wyróżniającą oceną pracy dokonaną na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w okresie ostatnich trzech lat pracy.