Ustawa z dnia 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.11.30
do 2022.05.26
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2245
Istniejące wersje czasowe art. 127
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2245
2022.05.27
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 127. Począwszy od roku szkolnego 2021/2022 do absolwenta, o którym mowa w art. 297 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 41, stosuje się przepis art. 44zzd ust. 4b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.