Ustawa z dnia 9.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.11.23
do 2020.09.28
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2191
Istniejące wersje czasowe art. 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2191
2020.09.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
2021.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 6. 1. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami o podatku od towarów i usług oraz danych zawierających:

    1) informacje dotyczące odbiorcy płatności;

    2) wskazanie umowy zamówienia publicznego.

2. W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej, poza danymi określonymi w ust. 1, mogą być zamieszczone także inne dane, jeżeli są niezbędne ze względu na specyfikę zamówień publicznych.

3. Inny ustrukturyzowany dokument elektroniczny zawiera wskazanie umowy zamówienia publicznego lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, których dotyczy.