Ustawa z dnia 23.10.2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.11.23
do 2019.09.19
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2192
Istniejące wersje czasowe art. 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 2192
2019.09.20
zmieniony przez
2019.10.01
zmieniony przez
2019.12.22
zmieniony przez
2020.10.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1787
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 1. 1. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej "Funduszem", ma na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych.

2. Fundusz może posługiwać się skrótem nazwy w brzmieniu "Fundusz Solidarnościowy".

3. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.