Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.01.19
 
zmieniony przez
art. 4 
Istniejące wersje czasowe art. 173
2018.05.24 Tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 996
2019.06.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
2020.05.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 910
2021.01.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 173. 1. Przepisy art. 106 ust. 1-3, 5 i 6 stosuje się odpowiednio do szkół niepublicznych.

2. Przepisy art. 108 stosuje się do przedszkoli niepublicznych.

3. Przepisy art. 44a stosuje się odpowiednio do szkół i placówek niepublicznych oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.