Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2019.01.01
 
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 13
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1697
2019.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. a, b, lit. c tiret drugie i lit. d-g, pkt 7, 9-27, pkt 28 lit. b-g, pkt 33, 34, 36-38, art. 3a, art. 4, art. 5, art. 10 i art. 12 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

__________________
*) Uwaga od redakcji: ustawa została ogłoszona w dniu 4.09.2018 r.