Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.09.04
do 2018.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1697
Istniejące wersje czasowe art. 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1697
2019.01.01
zmieniony przez
2019.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 10. Do dokumentów dostawy wystawionych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy art. 138r ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.