Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.09.04
do 2019.08.13
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1697
Istniejące wersje czasowe art. 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1697
2019.08.14
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 3. Przepis art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. aa ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tym przepisie ze wspólnym rynkiem, w okresie jej obowiązywania, albo stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepis ten nie przewiduje pomocy publicznej.