Ustawa z dnia 3.07.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.03.22
 
zmieniony przez
art. 95 
Istniejące wersje czasowe art. 223
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2019.03.22
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 223. 1. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w art. 45 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w art. 330 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Członkowie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybrani na kadencję 2018-2021 pełnią swoje funkcje do końca kadencji, na którą zostali wybrani.

3. W skład Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w ust. 1, wchodzą również przedstawiciele pracowników, o których mowa w art. 331 ust. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w art. 1.

4. W terminie do dnia 1 kwietnia 2019 r. reprezentatywne organizacje związków zawodowych dokonają wyboru przedstawicieli pracowników oraz przekażą informacje o tych przedstawicielach przewodniczącemu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.