Ustawa z dnia 3.07.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.08.30
do 2019.03.21
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
Istniejące wersje czasowe art. 223
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
2019.03.22
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 223. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w art. 45 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w art. 330 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.