Ustawa z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.01.20
do 2021.03.15
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 85
Istniejące wersje czasowe art. 282
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1668
2020.01.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 85
2021.03.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 478
2021.12.10
zmieniony przez
2022.03.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 574
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 282. Rektor, po otrzymaniu zawiadomienia o popełnieniu czynu mającego znamiona przewinienia dyscyplinarnego lub powzięciu w inny sposób informacji o możliwości popełnienia takiego czynu, może:

    1) skierować sprawę do mediacji - w przypadku gdy wskutek czynu zaistniał spór między osobą, której dotyczy zawiadomienie lub informacja, a pokrzywdzonym;

    2) nałożyć karę upomnienia - w przypadku gdy czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi i udowodnienie winy nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;

    3) polecić rzecznikowi dyscyplinarnemu rozpoczęcie prowadzenia sprawy.