Ustawa z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.08.30
do 2019.05.03
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1668
Istniejące wersje czasowe art. 176
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1668
2019.05.04
zmieniony przez
2020.01.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 85
2021.03.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 478
2022.03.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 574
2022.11.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 176. Do federacji stosuje się odpowiednio przepisy:

  1) art. 24 ust. 9, art. 177-180, art. 182-226, art. 259-262, art. 264, art. 266, art. 267 ust. 1, art. 268-270, art. 322, art. 343, art. 345, art. 346, art. 348-350, art. 351 ust. 4, art. 354, art. 355, art. 360-362, art. 408, art. 409 ust. 2-5, art. 410, art. 411, art. 420, art. 423, art. 425-428 i art. 432;

  2) art. 36, z tym że:

   a) koszty likwidacji pokrywa się z majątku jednostek uczestniczących,

   b) dokumentację osobową i płacową przejmuje jednostka uczestnicząca wskazana w statucie,

   c) prawa i obowiązki federacji przejmuje jednostka uczestnicząca wskazana w statucie;

  3) art. 148-152, z tym że federacja może utworzyć tylko jedną spółkę celową, oraz art. 159;

  4) art. 387-399, z tym że środki finansowe otrzymane w ramach programów uczelnia przekazuje federacji;

  5) wydane na podstawie art. 181, art. 263, art. 267 ust. 2, art. 353 i art. 363.