Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28.05.2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 1206

Rozdział 9

Zakres badań kas oraz dane zawarte w sprawozdaniu z badań kasy

§ 60. Badania kasy obejmują: 

  1) sprawdzenie poprawności i kompletności wniosku, o którym mowa w § 55;

  2) badania w zakresie:

   a) konstrukcji kasy,

   b) bezpieczeństwa kasy, w szczególności obsługi sytuacji awaryjnych,

   c) poprawności realizacji funkcji kasy dostępnych dla użytkownika,

   d) protokołów komunikacyjnych kasy.

§ 61. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 111 ust. 6e ustawy, zawiera:

  1) dane identyfikujące:

   a) producenta,

   b) typ kasy oraz wersję i sumy kontrolne programu pracy kasy;

  2) wyniki badań;

  3) stwierdzenie, czy kasa spełnia funkcje, kryteria i warunki techniczne, a w przypadku ich niespełniania - wykaz niezgodności wraz z ich opisem;

  4) informacje o dacie i czasie trwania badań;

  5) poświadczenie imienne wykonawcy badań.