Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.06.15
do 2019.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1162
Istniejące wersje czasowe art. 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1162
2020.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 3. Wsparcie na realizację nowej inwestycji, zwane dalej "wsparciem", jest udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wsparcie nie może być udzielone w sytuacji lokalizacji inwestycji na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin, z wyjątkiem inwestycji dotyczących tych złóż.