Ustawa z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.04.25
do 2018.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 771
Istniejące wersje czasowe art. 306
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 771
2019.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 306. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem art. 12 ust. 1 i art. 289, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

__________________
*) Uwaga od redakcji: Ustawa została ogłoszona w dniu 25.04.2018 r.