Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2013.09.10
do 2014.12.10
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1050
Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 50, poz. 398
2013.09.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1050
2014.12.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1786
2018.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. Ustala się:

  1) tabele minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

  2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Ustala się:

  1) wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi oraz doradców i asystentów,

  2) minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach,

  3) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego,

  4) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego,

  5) minimalne poziomy wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

- które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.