Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2013.09.10
do 2014.12.10
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1050
Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 50, poz. 398
2013.09.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1050
2014.12.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1786
2018.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Tabele minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Część A

- dla pracowników zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich oraz biurach (odpowiednikach biur), o których mowa w art. 2 pkt 4 i 5 ustawy

Kategoria zaszeregowania
Minimalna kwota w złotych
I
1.100
II
1.120
III
1.140
IV
1.160
V
1.180
VI
1.200
VII
1.250
VIII
1.300
IX
1.350
X
1.400
XI
1.450
XII
1.500
XIII
1.600
XIV
1.700
XV
1.800
XVI
1.900
XVII
2.000
XVIII
2.200
XIX
2.400
XX
2.600
XXI
2.800
XXII
3.000

Część B

- dla pozostałych pracowników samorządowych

Kategoria zaszeregowania
Minimalna kwota w złotych
I
1.100
II
1.120
III
1.140
IV
1.160
V
1.180
VI
1.200
VII
1.220
VIII
1.240
IX
1.260
X
1.280
XI
1.300
XII
1.350
XIII
1.400
XIV
1.450
XV
1.500
XVI
1.550
XVII
1.600
XVIII
1.650
XIX
1.700