Ustawa z dnia 26.01.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.10.11
 
dodany przez
art. 15 
Istniejące wersje czasowe art. 32a
2019.10.11
dodany przez

Art. 32a. W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726) w art. 4 w pkt 10 i 11 po wyrazach "Straży Granicznej," dodaje się wyrazy "Straży Marszałkowskiej,";