Ustawa z dnia 26.01.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.03.01
 
dodany przez
art. 24 
Istniejące wersje czasowe art. 38a
2019.03.01
dodany przez

Art. 38a. W ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303) w art. 2 w pkt 3 i 7 oraz w art. 7 w ust. 4 po wyrazach "Straży Granicznej," dodaje się wyrazy "Straży Marszałkowskiej,".