Ustawa z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.08.18
do 2019.07.11
zmieniony przez
art. 15 
Istniejące wersje czasowe art. 65
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 646
2018.08.18
zmieniony przez
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1292
2021.01.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 162
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 65. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do kontroli:

    1) prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 576 i 935);

    2) celno-skarbowej prowadzonej w trybie określonym w dziale V rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;

    3) prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami.