Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2019.05.08
do 2019.09.30
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 843
Istniejące wersje czasowe § 17
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 643
2019.05.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 843
2019.10.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 17. 1. Księga kontroli produkcji piwa zawiera:

    1) datę wykonania czynności produkcyjnej;

    2) przychody piwa, w tym ilość brzeczki wybitej, wysokość dopuszczalnych ubytków wyrażoną w procentach i w hektolitrach, ilość brzeczki wybitej w przeliczeniu na piwo gotowe oraz inne dodatki stanowiące przychody piwa;

    3) rozchody piwa, w tym ilość piwa wysłanego, przekazanego do degustacji, przekazanego do laboratorium, zniszczonego, ubytki piwa powstałe w magazynie i transporcie wyrażone w hektolitrach;

    4) stan piwa wyrażony w hektolitrach.

2. Wzór księgi kontroli produkcji piwa określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.