Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2019.05.08
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 843
Istniejące wersje czasowe § 29
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 643
2018.05.22
zmieniony przez
2019.01.01
zmieniony przez
2019.05.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 843
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 29. Część ewidencji, dotycząca wyrobów energetycznych o różnych statusach magazynowanych w jednym zbiorniku, składa się z zestawień danych dotyczących:

  1) wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, które zawiera:

   a) oznaczenie numeru zbiornika,

   b) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich znakowaniu i barwieniu,

   c) ilości wyrobów akcyzowych wprowadzonych do zbiornika, znajdujących się w zbiorniku i wyprowadzonych ze zbiornika w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   d) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do zbiornika, a w przypadku gdy data ta jest inna niż data wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego, również datę wprowadzenia do składu podatkowego,

   e) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz  numer identyfikacyjny, w szczególności numer identyfikacji podatkowej (NIP), właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy,

   f) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD, albo numer identyfikacyjny dokumentu handlowego, w przypadku wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do składu podatkowego,

   g) kwotę podatku akcyzowego, której pobór został zawieszony,

   h) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze zbiornika,

   i) datę wystawienia i numery identyfikujące dokument, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wyprowadzone ze składu podatkowego;

  2) wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza, które zawiera:

   a) oznaczenie numeru zbiornika,

   b) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich znakowaniu i barwieniu,

   c) ilości wyrobów akcyzowych wprowadzonych do zbiornika, znajdujących się w zbiorniku i wyprowadzonych ze zbiornika w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   d) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do zbiornika,

   e) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze zbiornika;

  3) wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, które zawiera:

   a) oznaczenie numeru zbiornika,

   b) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich znakowaniu i barwieniu,

   c) ilości wyrobów akcyzowych wprowadzonych do zbiornika, znajdujących się w zbiorniku i wyprowadzonych ze zbiornika w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   d) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do zbiornika,

   e) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie których wyroby akcyzowe zwolnione zostały wprowadzone do składu podatkowego,

   f) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze zbiornika,

   g) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz  numer identyfikacyjny, w szczególności numer identyfikacji podatkowej (NIP), podmiotu, od którego wyroby akcyzowe zostały dostarczone,

   h) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie których wyroby akcyzowe zwolnione zostały wyprowadzone ze składu podatkowego,

   i) kwotę akcyzy, która przypadałaby do zapłaty, gdyby wyroby akcyzowe nie były zwolnione od akcyzy;

  4) wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, które zawiera:

   a) oznaczenie numeru zbiornika,

   b) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN),

   c) ilości wyrobów akcyzowych wprowadzonych do zbiornika, znajdujących się w zbiorniku i wyprowadzonych ze zbiornika w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   d) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do zbiornika, a w przypadku gdy data ta jest inna niż data wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego, również datę wprowadzenia do składu podatkowego,

   e) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do składu podatkowego,

   f) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze zbiornika, a w przypadku gdy data ta jest inna niż data wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego, również datę wyprowadzenia ze składu podatkowego,

   g) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wyprowadzone ze składu podatkowego.