Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.05.22
do 2018.12.31
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 28
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 643
2018.05.22
zmieniony przez
2019.01.01
zmieniony przez
2019.05.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 843
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 28. Część ewidencji, dotycząca wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach, składa się z zestawień danych dotyczących wyrobów akcyzowych:

  1) wprowadzonych do składu podatkowego, które zawiera:

   a) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN),

   b) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   c) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego,

   d) informację, czy wyroby akcyzowe zostały:

    - nabyte na terytorium kraju,

    - nabyte wewnątrzwspólnotowo, 

    - importowane,

    - dostarczone od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia, 

    - wprowadzone do składu podatkowego z powodu niedostarczenia ich do odbiorcy,

   e) datę wystawienia i numery identyfikujące dokument, na podstawie którego wyroby akcyzowe były przemieszczane do składu podatkowego;

  2) zużytych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów, które zawiera:

   a) nazwy wyrobów akcyzowych zużytych oraz wyrobów z nich wyprodukowanych wraz z kodami Nomenklatury Scalonej (CN) tych wyrobów,

   b) ilości wyrobów akcyzowych zużytych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   c) datę zużycia wyrobów akcyzowych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów;

  3) magazynowanych w składzie podatkowym, które zawiera:

   a) nazwy magazynowanych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN),

   b) ilości magazynowanych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   c) określenie miejsca w składzie podatkowym, w którym magazynowane wyroby akcyzowe się znajdują;

  4) wyprowadzonych ze składu podatkowego, które zawiera:

   a) nazwy wyprowadzonych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN),

   b) ilości wyprowadzonych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   c) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego,

   d) informację, czy wyroby akcyzowe zostaną:

    - dostarczone na terytorium kraju,

    - dostarczone wewnątrzwspólnotowo,

    - eksportowane,

   e) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz  numer identyfikacyjny, w szczególności numer identyfikacji podatkowej (NIP), podmiotu, do którego wyroby akcyzowe są dostarczane,

   f) datę wystawienia i numery identyfikujące dokument, na podstawie którego wyroby akcyzowe są dostarczane albo eksportowane;

  5) wykorzystanych na własny użytek, które zawiera:

   a) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN),

   b) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   c) datę wykorzystania na własny użytek,

   d) kwotę akcyzy od wyrobów akcyzowych wykorzystanych do celów innych niż uprawniające do zastosowania zerowej stawki akcyzy;

  6) zniszczonych, które zawiera:

   a) nazwy zniszczonych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN),

   b) ilości zniszczonych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania,

   c) datę zniszczenia.