Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.05.22
do 2019.05.07
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 24
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 643
2018.05.22
zmieniony przez
2019.05.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 843
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 24. Część ewidencji, dotycząca wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza, innych niż wyroby energetyczne magazynowane w jednym zbiorniku z wyrobami o innych statusach, składa się z zestawień danych dotyczących wyrobów akcyzowych:

  1) magazynowanych w składzie podatkowym, które zawiera:

   a) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku piwa liczbę hektolitrów gotowego wyrobu;

  2) zużytych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów akcyzowych, które zawiera:

   a) nazwy wyrobów akcyzowych zużytych oraz wyrobów akcyzowych z nich wyprodukowanych wraz z kodami Nomenklatury Scalonej (CN) tych wyrobów oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości wyrobów akcyzowych zużytych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku piwa liczbę hektolitrów gotowego wyrobu,

   c) datę zużycia wyrobów akcyzowych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów,

   d) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz  numer identyfikacyjny, w szczególności numer identyfikacji podatkowej (NIP), właściciela wyrobów akcyzowych wyprodukowanych, innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy;

  3) zwróconych w wyniku reklamacji, o której mowa w art. 83 i art. 83a ustawy, i wykorzystanych do produkcji innych wyrobów akcyzowych albo zniszczonych w składzie podatkowym, które zawiera:

   a) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu,

   b) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku piwa liczbę hektolitrów gotowego wyrobu,

   c) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego,

   d) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz  numer identyfikacyjny, w szczególności numer identyfikacji podatkowej (NIP), podmiotu, od którego wyroby akcyzowe zostały dostarczone,

   e) kwotę akcyzy zapłaconej od wyrobów,

   f) datę wykorzystania do produkcji innych wyrobów akcyzowych albo datę zniszczenia,

   g) kwotę podatku akcyzowego od wyrobów wyprodukowanych, której pobór został zawieszony.