Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.03.30
do 2018.05.21
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 643
Istniejące wersje czasowe § 43
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 643
2018.05.22
zmieniony przez
2019.05.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 843
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 43. Protokół, o którym mowa w art. 138m ust. 1 pkt 1 ustawy, zawiera:

  1) datę i miejsce sporządzenia protokołu;

  2) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, w szczególności NIP lub REGON, podatnika lub podmiotu, w którego posiadaniu znajdowały się wyroby akcyzowe przed zniszczeniem;

  3) datę i miejsce zniszczenia wyrobów akcyzowych;

  4) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości zniszczonych wyrobów akcyzowych w jednostkach stosowanych do opodatkowania tych wyrobów, a w przypadku piwa liczbę hektolitrów gotowego wyrobu;

  5) sposób zniszczenia wyrobów akcyzowych;

  6) przyczyny zniszczenia wyrobów akcyzowych;

  7) imiona i nazwiska osób obecnych przy zniszczeniu wyrobów akcyzowych;

  8) czytelne podpisy osób obecnych przy zniszczeniu wyrobów akcyzowych.