Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.03.30
do 2018.05.21
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 643
Istniejące wersje czasowe § 30
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 643
2018.05.22
zmieniony przez
2019.05.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 843
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 30. Część ewidencji, dotycząca suszu tytoniowego, składa się z zestawień danych dotyczących suszu tytoniowego:

  1) nabytego na terytorium kraju, które zawiera:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach nabytego na terytorium kraju suszu tytoniowego,

   b) datę nabycia suszu tytoniowego na terytorium kraju,

   c) datę i numer wystawionej faktury lub rachunku,

   d) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, w szczególności NIP lub REGON, podmiotu, od którego susz tytoniowy został nabyty na terytorium kraju;

  2) nabytego wewnątrzwspólnotowo, które zawiera:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach nabytego wewnątrzwspólnotowo suszu tytoniowego,

   b) datę wprowadzenia suszu tytoniowego do składu podatkowego,

   c) datę i numer wystawionej faktury lub rachunku,

   d) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny podmiotu, od którego susz tytoniowy został nabyty wewnątrzwspólnotowo;

  3) importowanego, które zawiera:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach importowanego suszu tytoniowego,

   b) datę dopuszczenia importowanego suszu tytoniowego do obrotu oraz numer zgłoszenia celnego, na podstawie którego susz tytoniowy został dopuszczony do obrotu,

   c) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny podmiotu, od którego susz tytoniowy został importowany;

  4) sprzedanego na terytorium kraju, które zawiera:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach sprzedanego suszu tytoniowego,

   b) datę dokonania sprzedaży,

   c) datę i numer wystawionej faktury lub rachunku,

   d) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny, w szczególności NIP lub REGON, podmiotu, któremu susz tytoniowy został sprzedany;

  5) dostarczonego wewnątrzwspólnotowo, które zawiera:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach dostarczonego wewnątrzwspólnotowo suszu tytoniowego,

   b) datę rozpoczęcia przemieszczania suszu tytoniowego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej,

   c) numer wystawionej faktury lub rachunku,

   d) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny podmiotu, do którego susz tytoniowy został dostarczony wewnątrzwspólnotowo,

   e) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę przewoźnika lub spedytora,

   f) numer dokumentu przewozowego;

  6) eksportowanego, które zawiera:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach eksportowanego suszu tytoniowego,

   b) datę rozpoczęcia przemieszczania suszu tytoniowego w ramach eksportu,

   c) numer wystawionej faktury lub rachunku,

   d) numer zgłoszenia wywozowego,

   e) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny podmiotu, do którego susz tytoniowy został wyeksportowany,

   f) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę przewoźnika lub spedytora,

   g) numer dokumentu przewozowego;

  7) przetworzonego, które zawiera:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach suszu tytoniowego poddanego przetwarzaniu,

   b) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach suszu tytoniowego otrzymanego w wyniku przetwarzania,

   c) sposób przetworzenia,

   d) datę przetworzenia;

  8) zużytego, które zawiera:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach zużytego suszu tytoniowego,

   b) sposób zużycia,

   c) datę zużycia,

   d) kwotę podatku akcyzowego od zużytego suszu tytoniowego;

  9) zniszczonego, które zawiera:

   a) kody Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości w kilogramach zniszczonego suszu tytoniowego,

   b) datę zniszczenia.