Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.03.30
do 2018.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 643
Istniejące wersje czasowe § 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 643
2019.01.01
zmieniony przez
2019.05.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 843
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 11. 1. Księga kontroli, o której mowa w § 10 pkt 1, zawiera:

  1) datę wykonania czynności podlegającej wpisaniu;

  2) datę wystawienia i numer dokumentu dostawy;

  3) obroty alkoholem etylowym, w tym ilość alkoholu etylowego przyjętego, pobranego do produkcji, użytego do wyprodukowania denaturatu octowego, pozostającego na stanie oraz sumę dziennych pozostałości;

  4) obroty denaturatem octowym, w tym ilość otrzymanego, pobranego do sporządzania zacieru, użytego do wyprodukowania zacieru oraz pozostającego na stanie denaturatu octowego;

  5) zawartość alkoholu etylowego w denaturacie octowym;

  6) obroty zacierem, w tym ilość otrzymanego, pobranego do produkcji octu, przerobionego oraz pozostającego na stanie zacieru;

  7) zawartość alkoholu etylowego w zacierze;

  8) przychody octu luzem w przeliczeniu na ocet 10%.

2. Wzór księgi kontroli, o której mowa w § 10 pkt 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.