Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2010.06.01
do 2010.12.31
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613

 

Załącznik nr 3

Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy

Uwaga od redakcji:
Obowiązujące w 2010 r. stawki określone w załączniku nr 3 wynikają z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6.10.2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. (M. P. z 2009 r. nr 67, poz. 872) i wynoszą:

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
Minimalna stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Jedna oś
12
18
0
25,71
18
25
179,82
323,44
25
 
323,44
567,47
Dwie osie
12
28
212,52
312,94
28
33
620,01
859,37
33
38
859,37
1 305,39
38
 
1 161,77
1 718,71
Trzy osie
12
38
684,23
952,76
38
 
952,76
1 294,88