Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.01.01
do 2009.12.31
tekst ujednolicony przez redakcję

 

Załącznik nr 1

Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy

Uwaga od redakcji:
Obowiązujące w 2009 r. stawki określone w załączniku nr 1 wynikają z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13.10.2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r. (M. P. z 2008 r. nr 78, poz. 692) i wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Minimalna stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
12
13
0
114,43
13
14
114,43
316,29
14
15
316,29
445,58
15
 
445,58
1.008,35
Trzy osie
12
17
114,43
199,07
17
19
199,07
408,36
19
21
408,36
530,23
21
23
530,23
816,72
23
25
816,72
1.269,73
25
 
816,72
1.269,73
Cztery osie i więcej
12
25
530,23
537,67
25
27
537,67
839,04
27
29
839,04
1.332,05
29
31
1.332,05
1.975,75
31
 
1.332,05
1.975,75