Ustawa z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.02.29
do 2021.02.27
zmieniony przez
art. 12 
Istniejące wersje czasowe art. 41
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 398
2019.02.01
zmieniony przez
2020.02.29
zmieniony przez
2021.02.28
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 41. 1. Do dnia 28 lutego 2021 r. do akt rejestrowych dołącza się wydruk informacji stanowiących podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, otrzymywanych na podstawie odpowiednio art. 21a, art. 21b i art. 21d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. (uchylony)