Ustawa z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.02.21
do 2019.01.11
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 398
Istniejące wersje czasowe art. 24
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 398
2019.01.12
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 24. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138) w art. 20:

(zmiany pominięto przez redakcję)