Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2015.06.11
do 2016.11.09
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 783
Istniejące wersje czasowe art. 12
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2012.11.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 1282
2014.11.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1628
2015.06.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 783
2016.11.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1827
2018.05.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1044
2019.05.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1000
2020.04.18
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 12. 1. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

2. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:

    1) od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);

    2) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.