Ustawa z dnia 12.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.12.31
 
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 137
2018.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 2. Do dnia 30 czerwca 2020 r. zamiast stawek akcyzy, o których mowa w art. 99b ust. 4 i art. 99c ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, do wyrobów akcyzowych określonych w tych przepisach stosuje się zerową stawkę akcyzy. Przepisy art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 78 ust. 1 pkt 3 i art. 116 ust. 3 i 5 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.